MENU

NSZK-piacra szánt Monimpex-prospektus a ’70-es évek végéről

A nyugat-európai fogyasztás fejlődésével és a kelet-nyugati kapcsolatok javulásával a ’60-as évek legvégétől az egri bor újra egy érdekes exportcikként jelent meg a világpiacon. Ugyan ekkoriban inkább csak az „alsó polcos”, olcsó szegmensben látták a helyét a nyugati partnerek az egri bornak, a magyar borok külkereskedelmét bonyolító Monimpex kampányokkal, prospektusokkal igyekezett fokozni a minőségi, palackos egri bor – a képünkön a bikavér és a leányka – iránti igényt. (A Monimpex szerepe az egri borok exportjában a ’80-as évek közepén csökkent, amikor az egri borkombinát önálló exportjogot kapott.)

 

___
Csutorás Ferenc, Szilágyi Réka és Pap Péter István könyvet írtak az egri bikavér történelméről. Az Egri borvidék legfontosabb borának 150 éves múltját feldolgozó, Az egri bikavér címet viselő kötet készítésekor az információk, történetek mellett gazdag képgyűjteményt állítottak össze a szerzők, amelynek darabjait a borvidék honlapján mutatják be.